Här finns vi

Storgatan 26 B, Nässjö

Ring oss

0380-600 925

Skicka ett e-post

info@dinskogsbyra.se

Kjell

Kontakta gärna mig om du vill veta mer!

Kjell Antonsson

Telefon: 0380-600 925

Mobil: 070-394 98 50

Kontakta mig!

På skattefronten- inget nytt

Skogskontot blir kvar även 2017

I skatteförenklingsförslaget som kom 2014 sas bla att skogskontot skulle tas bort och ersättas av ett sk företagskonto, flera remissinstanser har haft synpukter på det och tycker att skogskontot bör finnas kvar.
Förslaget skulle träda ikraft 1 januari 2016 var det tänkt men inget har hänt, bland annat på grund av att man har tittat över de sk 3:12-reglerna och det finns en tanke att sätta dessa förslag i sjön samtidigt. Detta innebär att skogskontot blir kvar även under 2017, skogskontot är ett bra instrument att fördela stora skogsinkomster på flera år.
Fortsätt därför att använda skogskontot som vanligt även under 2017, dvs i 2018 års deklaration.

Print

Kontakta mig!

x