Här finns vi

Storgatan 26 B, Nässjö

Ring oss

0380-600 925

Skicka ett e-post

info@dinskogsbyra.se

Landsbygdens Sommarmöte

Landsbygdens Sommarmöte

Välkommen att diskutera skogsfastigheter och generationsskiften hos oss!

Höga priser på timmer och massaved!

Höga priser på timmer och massaved!

Stor efterfrågan från sågverk och massabruk och litet utbud gör att priser på skogsråvara är högt.

Skogsdag Bodafors 1 april

Skogsdag Bodafors 1 april

Välkommen att diskutera skogsfastigheter och generationsskiften hos oss. Vi bjuder på kok-kaffe!