Här finns vi

Storgatan 26 B, Nässjö

Ring oss

0380-600 925

Skicka ett e-post

info@dinskogsbyra.se

Höga priser på timmer och massaved!

Höga priser på timmer och massaved!

Stor efterfrågan från sågverk och massabruk och litet utbud gör att priser på skogsråvara är högt.

Skogsdag Bodafors 1 april

Skogsdag Bodafors 1 april

Välkommen att diskutera skogsfastigheter och generationsskiften hos oss. Vi bjuder på kok-kaffe!