Här finns vi

Storgatan 26 B, Nässjö

Ring oss

0380-600 925

Skicka ett e-post

info@dinskogsbyra.se

Fastighetsförmedling

Som skogsmäklare har vi en lång erfarenhet av just skogsgårdar och är specialiserade på dessa och de frågor som kan dyka upp kring en försäljning.

Det är viktigt att ge spekulanter på din fastighet ett bra underlag för sina beslut. Vi tror att en spekulant som känner sig trygg med informationen om fastigheten är beredd att betala ett högre pris, köparen vet helt enkelt vad han får för pengarna.

Viktig information är bla. en aktuell skogsbruksplan gjord av en erfaren och på orten känd planläggare.
Bra kartmaterial är viktigt såsom vägkarta, ekonomisk karta samt skogskarta.
En utredning av lantmäteriet där man reder ut eventuella samfälligheter och gemensamhetsanläggningar som t ex. vägar, fiske, grustag mm är bra att ha med i beslutsunderlaget.
Olika upplåtelser med information om t ex. upplåtelsetid, eventuellt besittningsskydd eller andra villkor som kan påverka köparens brukande av fastigheten. Upplåtelserna kan vara jakt-, jordbruk- eller fiskearrende.
För att få rätt intryck av skogsgården är det lämpligt att göra vissa åtgärder, se nedan.

 

Goda råd inför en försäljning:

 1. En välskött fastighet är intressantare och mer värdefull än en mindre skött, ganska självklart egentligen. Första intrycket av en skogsgård sätter sig i ryggmärgen och påverkar en spekulant omedvetet även om den inser att mycket går att förändra genom viss arbetsinsats.
 2. Genom att ha god ordning kring byggnader och skog- och skogsmark ger fastigheten ett gediget intryck.
 3. Börja med att göra en inventering av gården och hur det ser ut, ta gärna med att par ögon som inte är hemmablinda exempelvis en erfaren mäklare, många gånger krävs små åtgärder för att åstadkomma stor förändring.
 4. Var ute i god tid, gärna året innan försäljning.
 5. Gå igenom din deklaration/bokslut med din ekonomiska rådgivare för att beräkna skatteeffekter, kanske finns det underskott, stora avsättningar till expansionsfond eller återläggning av skogsavdrag att göra, dessa påverkar skatten vid försäljningen på olika sätt.
 6. Åtgärda eventuella halvfärdiga renoveringar av byggnader som avsaknad av springläkt, vindskivor mm.
 7. Ansa gräsmattor och områden runt alla byggnader, hög oskött vegetation skämmer.
 8. Se till att ställa in redskap och maskiner som står ute eller i värsta fall nervuxna i hög vegetation, ibland kan det även behövas en tur till återvinningsanläggningen.
 9. Samma sak med stängsel och staket, räta upp eller ta bort och röj vegetation.
 10. Ta ner sly och vegetation längs vägrenar och skogsvägar.
 11. Målning av byggnader utbyte av delar är inte lika angeläget eller lönsamt. Risken är istället att börjar man måla exempelvis fönsterfoder får man fortsätta med resten för att få ett enhetligt intryck.
 12. Röjd eller oröjd skog, gallra eller inte gallra? Så länge skogsskötseln inte är rejält eftersatt tror vi tom att många köpare ser det som positivt att själva få gallra eller röja för att sätta sin egen prägel på skogen.

Samma fråga om att slutavverka innan försäljning? Nej, till att börja med minskar man intresset för fastigheten och skapar ett nytt hygge som ska planteras med de kostnader det innebär, gör en köpare mer avvaktande. Priset per skogskubikmeter blir ungefär detsamma vid försäljning av en avverkningsrätt som vid försäljning av skogen i en fastighetsaffär. Skillnaden är att skattesatsen blir lägre i normalfallet när man säljer skogen i en fastighetsaffär jämfört med att sälja skogen på rot.

Till sist, välj en mäklare som har erfarenhet av fastighetstypen du vill sälja och har lokalkännedom, ta gärna referenser tex. via dina skogs- eller bankkontakter. Sen måste mäklaren givetvis kännas rätt i hjärtat.

Kontakta oss redan idag!

Kjell Antonsson
Tel: 0380-600 925
Mobil: 070-394 98 50

kjell@dinskogsbyra.se

Leva på Höglandet

4.800.000 kr
Gådeberg 11, 571 66 Bodafors

Fastighetsbeteckning: Nässjö Gådeberg 1:6 del av Vackert belägen liten lantgård...

 • 105
Gådeberg 11, 571 66 Bodafors
4.800.000 kr
Powered by Estatik

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik